Direct contact: +31 35 601 50 80 info@vandergoen.nl

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over (de verjaring van) uw vordering.

Verjaringscalculator

Vordering tot nakoming van een overeenkomst (bijvoorbeeld een onbetaalde factuur of een lening)

Datum dat de vordering opeisbaar is geworden:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

Periodieke vordering (bijv. rente, dividend, huur)

NB Elke periodieke verplichting heeft zijn eigen verjaringstermijn, telkens vanaf de dag van opeisbaarheid.

Datum dat de vordering opeisbaar is geworden:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

Vordering uit onverschuldigde betaling (bijvoorbeeld geld overgemaakt naar de verkeerde rekening)

Datum ontstaan vordering:

Datum waarop u bekend werd met de vordering én de persoon van de schuldenaar:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

Vordering tot schadevergoeding (anders dan letselschade)

Datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis:

Datum waarop u met de schade én de daarvoor aansprakelijke persoon bekend bent geworden:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

Letselschade

Datum dat u bekend bent geworden met de schade én de aansprakelijke persoon:
NB Indien de schuldeiser minderjarig is op deze dag, vult u de dag in waarop deze meerderjarig werd.

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

Vordering tot ontbinding

Datum ontstaan van de tekortkoming:

Datum waarop u bekend bent geworden met de tekortkoming:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

Vordering inzake productaansprakelijkheid

Datum dat u met de schade, het gebrek én de identiteit van de producent bekend bent geworden of had moeten worden:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

NB Bij productaansprakelijkheid geldt eveneens een vervaltermijn. Deze treedt in door verloop van tien jaar, te rekenen vanaf de dag dat de producent het schadeveroorzakende product op de markt gebracht heeft.

Koop van een gebrekkige zaak

Datum van kennisgeving aan verkoper dat geleverde zaak gebrekkig is:

Berekenen

De verjaring treedt in op . is derhalve de laatste dag dat de vordering kan worden gestuit. Neemt u voor vrijblijvend advies over uw vordering contact met ons op.

NB De kennisgeving dat de zaak gebrekkig is, dient binnen bekwame tijd nadat de koper dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, gedaan te zijn.

Deze calculator geeft slechts een indicatie op basis van de door u verstrekte gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Neemt u contact met ons op voor een concreet, vrijblijvend advies.