Direct contact: +31 35 601 50 80 info@vandergoen.nl

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over (de verjaring van) uw vordering.

Verjaring

Verjaring is een middel om van een verbintenis bevrijd te worden. De wet regelt in welke gevallen op welk moment de verjaringstermijn gaat lopen en hoe lang de verjaringstermijn in die gevallen is. Wanneer de verjaringstermijn is verstreken, kan de schuldenaar niet meer tot nakoming van de verbintenis (bijvoorbeeld betaling van zijn schuld) gedwongen worden. De schuldeiser heeft dan geen vordering meer. Hierom is het van belang goed op de hoogte te zijn van de verschillende verjaringstermijnen die de wet kent.

Wanneer de wet niet anders bepaalt, verjaart een vordering door verloop van 20 jaar. Voor veel gevallen regelt de wet echter een andere verjaringstermijn. Bij verschillende soorten vorderingen wordt de eis gesteld dat de benadeelde bekend moet zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon of de schade, dan wel het gebrek en de identiteit van de producent van een product, wil de verjaringstermijn gaan lopen. Deze eis zorgt ervoor dat de benadeelde daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van de schade in te stellen. Bekendheid is hierbij subjectief.

De meest voorkomende verjaringstermijnen kunt u berekenen met onze verjaringstermijncalculator.

Een verjaringstermijn kan gestuit worden. Soms is er eveneens sprake van een zogenaamde vervaltermijn. Deze kan niet gestuit worden.